Opinie

Jak na każdy temat, również na temat dopłat do wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania, jest wiele opinii. Od huraoptymistycznych do bardzo krytycznych…. Dlatego przedstawimy dwie bardzo skrajne opinie na temat programu i czekamy na Wasze komentarze.

Optymistyczna.

W uzasadnieniu wprowadzenia ustawy można znaleźć takie argumentowanie:

Projektowana  ma skutkować zwiększeniem dostępności lokali mieszkalnych na rynku, szczególnie w odniesieniu do osób młodych, nabywających pierwsze mieszkanie. Proponowane instrumenty wsparcia łączą w związku z tym cele polityki mieszkaniowej z celami polityki prorodzinnej, zmierzającej do powstrzymania negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności. Nowy instrument byłby skierowany do zbliżonej grupy docelowej i stanowiłby naturalną kontynuację części programu „Rodzina na Swoim”, z istotnymi zmianami i uzupełnieniami, powodującymi lepsze adresowanie proponowanych rozwiązań. W szczególności ważne jest złagodzenie początkowej bariery uniemożliwiającej zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, czyli wymogów dotyczących wysokości wkładu własnego. Pokrycie ze środków publicznych części wkładu własnego zmniejszy wysokość wymaganego
kredytu, co się przekłada na niższa wysokość spłacanych rat i objęcie zdolnością kredytową większej liczby potencjalnych kredytobiorców.

Dzięki programowi osoby, które spełniają jego założenia mogą otrzymać środki w postaci wkładu własnego przy zakupie mieszkania od 10% jego wartości mieszkania. Co ważne środki te są bezzwrotne. W dużej mierze poprawi to zdolność kredytową osób ubiegających się o taki kredyt. Co więcej zdecydowanie mniej zarobi na takim kredycie instytucja kredytująca np. ponieważ obsługiwana będzie mniejsza kwota kredytu( kupujący zapłaci mniej odsetek).

Dzięki dopłatą więcej osób zdecyduję się na zakup mieszkania, dzięki czemu będzie mogło spokojnie zająć się planowanie rodziny. Dla firma budowlanych będzie to bodziec do ruszenia z inwestycjami w budownictwo mieszkaniowe. Co przełoży się na większy wzrost gospodarczy i wpływy do budżetu państwa.

Krytyczna.

Każda forma dotowania jakiegokolwiek przedsięwzięcia prowadzi do nadużyć. Na dopłacie skorzystają jedynie deweloperzy, którzy podniosą ceny o kwotę dopłaty. Tak naprawdę tylko oni jak i banki, które biorą udział w programie na tym zyskają. Program doprowadzi do wzrostu cen i sprawi, że rynek sam ich nie wyreguluje.

Brak Komentarzy

Zostaw komentarz